Rady a tipy ako sa správne učiť

Vyhledat
  • Dana Horáková

Ako sa cítite, keď nájdete ceduľku s týmto odkazom u lekára alebo pri predajnom okienku? Nervozita sa zvyšuje. Rovnako sú nervózni žiaci, keď pomoc neprichádza.


Myšlienka o potrebe doučovania prichádza vždy potom, keď sú problémy s učením vyhrotené. Plač a odmietanie, náš krik a zlé školské výsledky.


V jednom momente začneme nervózne hľadať pomoc s učením. Nájdeme čo hľadáme a povieme, že "neskôr."


Tak ako to je? Potrebuje dieťa pomoc s učením, alebo nepotrebuje? Keď začneme hľadať pomoc, situácia je už zvyčajne zlá. V každej oblasti väčšinou hasíme a naprávame pokazené. Koľkí z nás sa zdravo stravujú, aby predišli chorobe či obezite? Koľkí plánujeme vopred, aby sme boli pripravení, keď bude treba? Koľko študentov si robí úlohy v piatok, aby mali voľný víkend?


Keď sme pocítili potrebu hľadať pomoc s učením, nie je o čom premýšľať. Odklad spôsobí len ďalšie problémy. Treba začať hneď! Už po prvých doplnených informáciách sa dieťa upokojí a k učeniu pristúpi ochotnejšie.


Stane sa tak, to je isté a okamžite rozpoznateľné.

3 zobrazení0 komentář
  • Dana Horáková

Prvák sa bojí čítania. Zdá sa mu ťažké. Odmieta všetko, čo s čítaním súvisí. Ešte nevie, že čítanie ho bude prenasledovať celý život. Na každom predmete v škole, pri každej hre, kde budú platiť pravidlá a treba ich prečítať. Aby ho neoklamali.

PRVÁČIK! Chodí do školy 4 mesiace aj so všetkými prázdninami a už sa bojí. Veľmi sa bojí písmen, ktoré nevie pomenovať, bojí sa, že ho pani učiteľka vyvolá, bojí sa, že mama prikáže trénovať čítanie.

Potrebuje pomoc. Veľmi ju potrebuje. Dospelí vedia, že mu treba pomôcť.

ALE NIE JE ČAS!!! Nie je čas naučiť čítať vlastné dieťa. Nie je čas naučiť ho tú najzákladnejšiu vec pre život.

Ak toto nezvládnete a čas nenájdete, verte, že celé ďalšie roky vás bude oberať o čas myšlienka, že vášmu dieťaťu sa nedarí. Stojí to zato?

PS: O akom čase hovoríme? O pol hodine denne.

BE STUDY, 0905 462 885, konzultacie@bestudy.sk

Potrebujete pomoc? Príďte sa pozrieť k nám.

7 zobrazení0 komentář
  • Dana Horáková

Robiť veci rýchlo, znamená, že na činnosť spotrebujeme málo času. Rýchly človek je aj ten, ktorý robí ihneď, bez odkladu. Takýto ľudia sú veľmi cenní.

Ako sa pomenuje to, čo sa deje dnes pri online skúšaní? Je to skúšanie ľstivé, prefíkané alebo má za cieľ nachytať? Neviem.

Nechať študentov učiť sa samých, nevidieť ich reakcie, ktoré ukazujú, kto rozumie a kto nie a nazvať to "samoštúdiom", to je odvaha či nezodpovednosť? Ako nazvať spôsob skúšania, kedy je čas na písomku skresaný na také minimum, že si nestihnú prečítať celé zadanie, nie ešte porozmýšľať nad odpoveďou? Kto kedy povedal, koľko má trvať rozmýšľanie? Chceme predsa od žiakov a študentov, aby mysleli.

Myslieť znamená uvažovať, vytvárať si názor, vyhodnocovať a mať vlastnú mienku o niečom.

"Dva razy meraj a raz rež." Stará múdrosť, ktorá vyjadruje varovanie, že si má človek najskôr každú činnosť dobre premyslieť, aby sa nedopustil chýb. Ako toto naučiť študentov, keď robíme pravý opak? Odpíšu ak budú mať viac času? To, že musia hľadať čo potrebujú a vedia, kde to hľadať, už to je učenie.

Voči študentom dnes nehráme fér. Ak si na to zvyknú, budú tak tiež hrať. S nami. Nečudujme sa.1 zobrazení0 komentář
BE STUDY Bratislava Logo