Rady a tipy ako sa správne učiť

Vyhledat
  • Dana Horáková

Vždy sú nejaké okolnosti. Lepšie, horšie, vyhovujúce, neprijateľné. Preto je život zaujímavý. Súčasné okolnosti, ktoré veľa ovplyvňujú, sú také vírusové. A učenie tiež.


Je tu výpadok z plnohodnotného učebného procesu, aký ešte nebol. Preto treba robiť kroky, ktoré sme tiež ešte nerobili. Ak robíme stále to isté, ale situácia je iná, tak nedosiahneme čo chceme.

Stačí si uvedomiť jednu vec. Vedomosťami žiaci klesli. Preto je dôležité zistiť, kde sa preborili a tam začať znovu stavať. Orientujte sa podľa učebníc dieťaťa.


V matematike môžete začať takto:

- počítaním spamäti (plus, mínus, násobenie, delenie),

- zistite porozumenie číslam, (že vyjadrujú kvantitu - množstvo)

- pochopenie rovinných útvarov (štvorec, obdĺžnik, kocka ap.)

- jednotky dĺžky, hmotnosti, objemu ap.

Slovenský jazyk stojí na týchto základoch:

- znalosť písmen a hlások bez časového oneskorenia

- delenie hlások

- vybrané slová a ich praktické použitie

- slovné druhy v praxi, ich vzory a pády.

Podobne sa pozrite aj na ostatné predmety. Je to pomerne rýchly proces a viete, kde je problém. Pomôžte doplniť znalosti, dajte čas na precvičenie a pozorujte, ako vaše dieťa vychádza z ulity nevedomostí.

Potrebujete pomôcť? Prídite sa pozrieť.

BE STUDY 0905 462 885, konzultacie@bestudy.sk2 zobrazeníNapsat komentář
  • Dana Horáková

Aký bude návrat do školy, nevieme. Od našich žiakov však vieme, že učitelia upozorňujú na to, čo ich v škole čaká. "Budeme opakovať" - hovoria niektorí. "Čaká vás peklo, veľa skúšania" - povedala iná pani učiteľka svojim šiestakom.


Skúšať môžu z toho, čo deti vedia, lebo ich to naučili. A dobre vedia len to, čo si mali možnosť viackrát zopakovať? Čo z tohto je realita?


Ani jedno, ani druhé. Malí žiaci sa učia tempom, ktoré ich likviduje a písmená či hlásky vyfučia z hláv hneď. Začínajú stále nanovo a stále nič nevedia. Na opakovanie nie je čas.


Deviataci veľa tém neprebrali, ale na monitoroch a prijímačkách určite budú. Takže z čoho ich budú skúšať a prečo, keď nemajú vedomosti? Koľko času im dajú, aby zvládli čo treba?


Vzdelanie našich detí je zodpovednosťou nás rodičov. Neznamená to, že ich všetko musíme učiť samy.

Znamená to, že sa máme zaujímať o dianie v škole, pýtať sa na harmonogram učenia a jeho skutočné dodržiavanie, získavať presné odpovede od učiteľov na naše otázky, trvať na tom, aby sme výsledky skúšania poznali a dostali ich k dispozícii.

Nemôžeme pomáhať, ak neviem s čím. Toto nie je nedôvera k učiteľom, toto je cesta k spolupráci, ktorej výsledkom má byť schopný a vo veľkej miere samostatný študent.

Vieme vám pomôcť! BE STUDY 0905 462 885, konzultacie@bestudy.sk8 zobrazeníNapsat komentář
  • Dana Horáková

Normálny stav je, že deti a mládež chodia do školy. Každý deň, celé roky.

Samozrejme každý toľko, koľko toho chce v živote dosiahnuť. To je v poriadku.


Vždy boli situácie, kedy študenti hundrali a nechápali, načo im to bude. Dospelí ich vypočuli systémom "jedným uchom dnu, druhým von" a debata bola uzavretá.


Dnes? Dnes mudrujú všetci. Je to pochopiteľné. Zo školy a školských povinností sa stala enormná záťaž pre rodičov a zmätok pre žiakov.


Z obrazovky sa na nich rútia informácie, ktoré sú len povedané ale nie vysvetlené a vôbec nie naučené. Tak sa bránia. Spôsobom, ktorý je neprijateľný, ale pochopiteľný. Najlepšie by podľa nich bolo do školy nechodiť.


Lenže škola nie je len o vedomostiach. Povinnosť chodiť do školy, plniť si povinnosti, dodržiavať termíny, prispôsobiť sa skupine a rešpektovať autoritu, to patrí ku škole tiež. Chodenie do školy je aj o vytváraní návykov a prekonávaní prekážok. Tie totiž v živote čakajú na každého. A pripraveným šťastie praje!


Sme tu a vieme vyriešiť vaše problémy s učením.

BE STUDY 0905 462 885, konzultacie@bestudy.sk
21 zobrazeníNapsat komentář
BE STUDY Bratislava Logo

© Copyright 2020
BE STUDY o.z.

Kontakt

+421 905 462 885
konzultacie@bestudy.sk

Kde nás nájdete

Lazaretská 23
811 09  Bratislava