Rady a tipy ako sa správne učiť

Vyhledat
  • Dana Horáková

Takto rozmýšľame, keď je pre nás niečo ťažké. Riešime tak veľa situácií.

Nezvládam výšky - nebudem skákať padákom, nejde mi šoférovanie - použijem autobus alebo taxík.

A čo urobím, keď neviem čítať? Túto nevedomosť nezamaskujem a ničím nenahradím! Žiadny pomocník, asistent, ani kamarát to za mňa nezvládne.

Keď deti nevedia čítať, predsa len niečo robia. Čo?

- vyhýbajú sa čítaniu

- odbiehajú od čítania všetkými spôsobmi (odchádzajú piť, potrebujú jesť, musia niečo súrne povedať mimo učenia )

- zatajujú domáce úlohy

- sťažujú sa na únavu

- ležia na stole pri čítaní

- niekedy sú zúriví pri úlohách

- snívajú a nesústredia sa na úlohy

- nevedia o čom je text

- neveria si a myslia si, že sú hlúpi a mnoho iného .......

Je len jedno riešenie, ako to s nimi zvládnuť.

Znížiť obtiažnosť, zvoliť nenáročné knihy - to sa týka obsahu aj veľkosti a tvaru písmen.

Treba im dopriať dostatok času, kým prelúskajú slovíčko, nepoháňať, nekričať a nekarhať.

A neporovnávať s druhými a hlavne nekritizovať.

Len vydržať, byť dosledný a opakovať znovu a znovu písmená a hlásky.


Je čas doučiť sa čo treba. Aj cez leto sme tu pre Vás!

BE STUDY, 0905 462 885, konzultacie@bestudy.sk
16 zobrazení0 komentář
  • Dana Horáková

Predškoláci už musia veľa vedieť :

- vyslovovať všetky hlásky správne

- vedieť vyhláskovať akékoľvek slovo

- tvoriť zložitejšie vety a plynule vyjadrovať svoje myšlienky

- vedieť určiť na akú hlásku slovo začína

- vedieť pevne uchopiť pero či ceruzku a kresliť alebo písať čiarky tak, aby neboli roztrasené

- nakresliť postavičku, ktorá bude mať všetky časti tela - hlavu, krk, trup, nohy ruky a na nich päť prstov

- počítať do dvadsať

- ukazovať počet na prstoch bez zaváhania

- poznať tvary telies - štvorec, obdĺžnik, kruh, trojuholník a vedieť prečo im tak hovoríme

- pomenovať predmety vo svojom okolí a poznať ich využitie

- pomenovať všetky časti svojho tela a mnoho iného.Je čas učiť sa čo treba. Aj cez leto sme tu pre Vás!


BE STUDY, 0905 462 885, konzultacie@bestudy.sk3 zobrazení0 komentář
  • Dana Horáková

Za pár mesiacov sadnú škôlkari do školských lavíc. Tešia sa a rodičia tiež. Veď postupne, pomaly sa všetko naučia.


Nebude to postupne ani pomaly. V triede sa stretnú žiaci, ktorí už vedia čítať, budú tam aj tí, ktorí dobre počítajú. Pani učiteľka prirodzene zdvihne latku. Tempo aj obtiažnosť prispôsobí tým, ktorí už vedia. Deti, ktoré sa prišli do školy učiť všetko od začiatku, budú musieť pridať doma. Veľa precvičovať a opakovať, aby stíhali zvyšku triedy. Ak sa na to pripravíte, nebude to nič zložité.


Môžete začať už teraz. Ako?


Hravo.


  • Ukazujte na veci okolo seba a dieťa im priraďuje názvy

  • vyslovujte jednoduché slová zrozumiteľne a dieťa povie začiatočné písmeno

  • nakreslite na papier veľké písané písmeno A a dieťa nechajte písmeno obťahovať farbičkami, fixkami alebo kopírovať líniu písmena hrubším špagátom, bavlnkou

  • vytvárajte spolu slová na rôzne písmená

  • vysvetlite čo je slovo, čo je veta a aj to, z čoho sa slová skladajú

  • rozprávajte sa o tom, prečo má každý človek aj vec svoje meno.

Je čas učiť sa čo treba. Aj cez leto sme tu pre Vás!

BE STUDY, 0905 462 885, konzultacie@bestudy.sk
4 zobrazení0 komentář
BE STUDY Bratislava Logo