top of page

Žiaci a študenti

Častokrát rodičia, ktorí spozorujú u svojho dieťaťa problémy s učením, netušia či ide o poruchu učenia, poruchu pozornosti, alebo či je dieťa hyperaktívne. Možno ste si všimli, že vaše dieťa má problém obsedieť, je nepozorné, odmietavé aj impulzívne reaguje. Nevie si zapamätať učivo, alebo má problémy s jeho pochopením. Neexistuje žiadna jednotná charakteristika dieťaťa s poruchami učenia. Vaše dieťa môže vykazovať charakteristiky jednej, alebo viacerých opísaných oblastí. Každé dieťa je individuálna osobnosť.

Ako zistiť či váš školák potrebuje našu pomoc

 • Problém učiť sa fonémy (jednotlivé jednotky zvuku) a grafémy (písmená, čísla).
 • Problém, naučiť sa spájať zvuky a písmená, tvoriť slová a čítať súvislý text.

 • Má ťažkosti so zapamätaním si písmen a čísiel. Neskôr problémy so základným pravopisom a gramatikou, nevie kde napísať y/i

 • Ťažkosti pri pamätaní si rôznych faktov či  obsiahlejšieho učiva.

 • Ťažkosti s porozumením čítania, konceptov, neschopnosť povedať obsah učeného textu.

 • Ťažkosti  pri matematických výpočtoch, neschopbosť riešiť slovné úlohy.

 • Problémy s robením si poznámok a organizovaním informácii.

 • Nepochopenie ústnych pokynov a ťažkosti vyjadriť sa ústne. U starších detí sa pri zložitejších úlohách objavia ďalšie problémové oblasti.

 • Strata, alebo zabúdanie zošitov, učebných pomôcok, materiálov.

 • Zabúdanie na domáce úlohy.

Čo vám ponúka Študijné centrum BE STUDY Bratislava

 

 • Doučovanie pomocou špecializovanej študijnej technológie pre deti, starších študentov aj dospelých

 • Riešenie problémov s učením ako sú nesamostatnosť, nesústredenosť, odmietanie učiť sa a plniť si školské povinnosti

 • Problémy so správaním

 • Získanie schopnosti porozumieť čítanému textu alebo hovorenému slovu a byť schopný konať v konkrétnej oblasti

 • Rozvoj študijných a učebných aj sociálnych zručností, posilenenie samostanosti a zodpovednosti

 • Zvýšenie schopnosti komunikovať a presne definovať myšlienky

BE STUDY Bratislava Logo
bottom of page