top of page

Príprava na monitor, Testovanie 5 a Testovanie 9, Maturitu a Prijímacie skúšky

Doučovanie slovenčiny, matematiky, angličtiny a iných predmetov pomocou špecializovanej študijnej technológie.

Lekcie sú zamerané na zopakovanie a doplnenie vedomostí z matematiky, slovenského jazyka a literatúry, prácu s textom a čítanie s porozumením. Študentom pomáhame aj s prípravou na písomnú aj ústnu časť maturitnej skúšky zo slovenského a anglického jazyka.

  • Matematika

  • Literatúra

  • Slovenský jazyk

  • Písanie slohových prác

  • Gramatika

  • Angličtina

  • ďalšie predmety

Výhody

1.

Pohodlné a flexibilné doučovanie v príjemnom študijnom prostredí podporuje sústredenosť.

2.

Individuálne a starostlivo posudzujeme potreby každého študenta.

3.

Naši učitelia  sú vyškolení v špecializovanej študijnej technológii L. Rona Hubbarda.

Učenie sa so študijným partnerom

4.

Na doučovaní sa  jeden lektor venuje v rovnakom čase najviac dvom študentom. Má tak priestor venovať individuálnu pozornosť obom študentom.

5.

Pri práci v pároch sa študenti učia vzájomnej spolupráci a tolerancii.  Zároveň tak rastie motivácia a súťaživosť študentov.

6.

Táto metóda dáva študentom pocit, že na nich záleží a podporuje ich v tom aby boli aktívni. Študenti tak získajú väčšiu sebadôveru než by získali pri individuálnom učení.

Príbeh Richarda

"

Syna Richarda som prihlásil do Basic Bratislava za účelom prípravy na prijímacie skúšky na strednú školu. Odmalička mával problém s koncentráciou, na základe čoho je zaradený do individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu. Pred dvoma rokmi sme okrem toho prešli veľmi zložitou životnou skúškou, keď zomrela Richardovi mamička. 
 
V tejto situácii, kedy som nemal dostatok času na to, aby som sa mu venoval v náročnej príprave na monitor a prijímacie pohovory na strednú školu, som sa dozvedel o ponuke Basic Bratislava. Rozhodli sme sa ju využiť a Richard začal chodiť dvakrát týždenne do centra na doučovanie matematiky a slovenčiny. 
 
Výsledky sa začali dostavovať veľmi rýchlo a zhruba o dva mesiace sa ma triedna učiteľka pýtala, že kam to vlastne Richard chodí na to doučovanie. Postrehla totiž, že má úlohy správne a načas hotové a takisto pochopenie nového učiva je na inej úrovni ako doteraz. 
 
Zhruba po štyroch mesiacoch v Basic Bratislava som snáď po prvýkrát počul pochvalu na jeho prácu, ktorú mi vyjadrila triedna učiteľka na rodičovskom združení. Doslova povedala „Chcem Richarda pochváliť, že sa zo všetkých žiakov najpoctivejšie pripravuje na monitor a je to vidieť aj na jeho výsledkoch.“
 
Bol som na neho nesmierne pyšný. Richard napísal monitor veľmi dobre a dnes je po úspešných prijímacích pohovoroch prijatý na Strednú strojnícku školu.
 
Týmto by som chcel vyjadriť vďaku všetkým odborníkom Basic Bratislava, ktorí s Richardom pracovali. V nesmierne ťažkej situácii nám boli nápomocní a svojim profesionálnym prístupom ukázali, že s dieťaťom je možné pracovať na zlepšení výsledkov v procese výučby aj za takýchto náročných podmienok.
 
Do ďalších období vám prajem veľa úspechov, trpezlivosti a energie pri zvládaní náročých cieľov. 
 
Vďaka.
 

Rudolf Chmela
otecko a konateľ spoločnosti

Richard navštevoval Basic Bratislava od Októbra 2016 do Mája 2017.

Prečo BE STUDY Bratislava

Lekcie prispôsobíme vašim potrebám a naučíme vaše dieťa zručnosti, ktoré potrebuje na vyriešenie problémov v škole. Pomôžeme mu rozvíjať kritické myslenie a naučíme ho zručnosti, ktoré bude využívať po celý život.

Počas úvodnej spoločnej konzultácie posúdime potreby vášho dieťaťa.

BE STUDY Bratislava Logo
bottom of page