Vyhledat
  • Dana Horáková

SEBAVEDOMIE!👍😎

Dieťa môže získať skutočné sebavedomie len vtedy, keď o sebe vie, že je schopné zvládať a riešiť situácie vo svojom živote. Tie situácie, ktoré sú primerané jeho veku a schopnostiam.


Toto sa môže stať len vtedy, ak je schopné samé čítať a rozumie (vie, chápe) čo číta. Bez pomoci. Až potom začne bez nátlaku robiť domáce úlohy, športovať, dosahovať dobré výsledky v tom, čo práve robí.


Bez schopnosti čítať, bude dieťa odkázané vždy na iných. O jeho sebavedomí nemôže byť reč. A to je trápenie na celý život.


Vieme, že vieme pomôcť s učením! BE STUDY, o.z., mob.: 0905 462 885, mail:konzultacie@bestudy.sk


1 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
BE STUDY Bratislava Logo