top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraDana Horáková

PLATÍ TO PRE KAŽDÉHO 🤔

Aktualizováno: 9. 11. 2022

Kľúčom k vedomostiam a samostatnosti kohokoľvek je jeho schopnosť správne čítať text a rozumieť, čo je v ňom napísané. Pre žiaka je toto nutné vedieť v každom predmete od matematiky až po teóriu hudobnej výchovy

Rodič nemôže čítať text namiesto dieťaťa a potom mu vysvetľovať, čo má robiť. Pretože v škole musí čítať a robiť samostatne.


Takto vznikajú situácie, ktoré rodičia popisujú: "Doma všetko vedel a z písomky dostal zlú známku." Problém je, že doma mal pomocníka v podobe rodiča, v škole bol odkázaný sám na seba.


Dieťaťu určite pomôžete, ak budete pri učení robiť toto:


1. Objasňovať slová, ktoré sú v texte. Učia sa geografiu? Vysvetlite: geos je zem, grafia je zapisovanie, kreslenie = geografia je písanie o zemi. Vysvetliť čo znamená pohorie, nížina, prameň, rozdiel medzi riekou a potokom ap.

2. Učivo znázorňujte. Kreslite, ukazujte obrázky, videá. Učivo premeňte na skutočnosť pomocou drobných vecí (ceruzky, gumy, perá, drobné papieriky).


3. Ak dieťa nevie posledné učivo, problém má preto, že niečo čo sa učilo skôr ešte nevie. Zistite 2-3 látky, ktoré boli predtým, pozrite čo v nich nevie, doplňte vedomosti a aktuálne učivo sa naučí oveľa ľahšie.

BE STUDY, 0905 462 885, konzultacie@bestudy.sk

Vaše problémy so školou, zverte nám!


8 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

GRATULUJEME!

BE STUDY Bratislava Logo
bottom of page