top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraDana Horáková

OKOLNOSTI? TREBA S NIMI POČÍTAŤ!

Vždy sú nejaké okolnosti. Lepšie, horšie, vyhovujúce, neprijateľné. Preto je život zaujímavý. Súčasné okolnosti, ktoré veľa ovplyvňujú, sú také vírusové. A učenie tiež.


Je tu výpadok z plnohodnotného učebného procesu, aký ešte nebol. Preto treba robiť kroky, ktoré sme tiež ešte nerobili. Ak robíme stále to isté, ale situácia je iná, tak nedosiahneme čo chceme.

Stačí si uvedomiť jednu vec. Vedomosťami žiaci klesli. Preto je dôležité zistiť, kde sa preborili a tam začať znovu stavať. Orientujte sa podľa učebníc dieťaťa.


V matematike môžete začať takto:

- počítaním spamäti (plus, mínus, násobenie, delenie),

- zistite porozumenie číslam, (že vyjadrujú kvantitu - množstvo)

- pochopenie rovinných útvarov (štvorec, obdĺžnik, kocka ap.)

- jednotky dĺžky, hmotnosti, objemu ap.

Slovenský jazyk stojí na týchto základoch:

- znalosť písmen a hlások bez časového oneskorenia

- delenie hlások

- vybrané slová a ich praktické použitie

- slovné druhy v praxi, ich vzory a pády.

Podobne sa pozrite aj na ostatné predmety. Je to pomerne rýchly proces a viete, kde je problém. Pomôžte doplniť znalosti, dajte čas na precvičenie a pozorujte, ako vaše dieťa vychádza z ulity nevedomostí.

Potrebujete pomôcť? Prídite sa pozrieť.

BE STUDY 0905 462 885, konzultacie@bestudy.sk30 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

GRATULUJEME!

BE STUDY Bratislava Logo
bottom of page