top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraDana Horáková

Je problém geometria?

Matematika sa skladá z rôznych častí. Jednou z nich je geometria. Keď treba niečo narysovať, pre žiakov nastane celkom slušný problém. A nemusel by.

Vysvetlite deťom, čo je geometria. Je to oblasť, ktorá sa zaoberá plochou a priestorom.  Potrebujú vedieť, čo je pravítko. Je to tenšia rovná latka, podľa ktorej sa robili a robia dodnes rovné čiary. Rysovanie znamená, robiť čiary ceruzkou alebo iným písacím predmetom tesne popri hrane pravítka, ani o milimeter vedľa. Lebo potom to už nie je rysovanie, ale kreslenie voľných čiar.

Pravítko môže mať aj tvar trojuholníka. Vedia, čo je to uhol? Je to sklon dvoch stretávajúcich sa čiar, kút, roh. Ukážte im, kde všade uhly sú – kút v izbe, roh stola, roh okna, dverí, roh ulice.

Povedzte im, čo je kružidlo. Pomôcka na rysovanie kružníc, kruhov alebo oblúkov. Že kružnica je krivka a body na nej sú všetky rovnako vzdialené od stredu. Stred je ten bod, kde sa zapichne kružidlo.

Objasnite, čo je pravý uhol. Je to uhol, ktorého ramená stoja kolmo na seba.


Deti pochopia, že keď sa hovorí o geometrii, hovorí sa o vytváraní presných obrázkov. Do geometrie nepatria slová asi, približne, takmer, nejako.


Ukazujte, kreslite, znázorňujte a nechajte deti pracovať samé s pravítkom, ceruzkou, kružidlom. Určite porozumejú a začnú sa nebojácnejšie pozerať na geometriu.

21 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

GRATULUJEME!

BE STUDY Bratislava Logo
bottom of page