top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraDana Horáková

"Home school" alebo "Domáca škola" pre žiakov 1. - 5. ročníka ZŠ

Máme každodennú skúsenosť s učením a doučovaním. Pozorujeme, že mnoho detí zapadne do školskej mašinérie a s pomerne dobrými výsledkami postupujú z ročníka do ročníka. 

Nie sme však všetci rovnakí a deti, ktoré potrebujú individuálny prístup, pomalšie tempo a pokojnejšie prostredie, to nemajú v škole ľahké. Stres ich paralyzuje, strach nedovolí ukázať čo vedia. Častokrát sa ocitnú mimo kolektívu a pani učiteľka nemá priestor na to, aby systematicky, postupne a pomaly previedla takéhoto žiaka všetkými úskaliami. V škole sú aj žiaci, ktorí neobsedia, hlučne reagujú, nosia "označenie" hyperaktívne dieťa. Pre nich je individuálny prístup tým správnym riešením.

Dobrým riešením, ktoré zaručí študijné výsledky a podporí sebadôveru dieťaťa, je domáce vyučovanie. Aj pri domácom učení je kontakt so školou zabezpečený.

Ideálne je, keď žiak chodí do školy na preskúšanie pravidelne, a to jeden raz do mesiaca. Takto má učiteľ aktuálny prehľad o vedomostiach študenta,

ktorý sa denne nezúčastňuje vyučovania. V prípade, že treba niektorému učivu venovať väčšiu pozornosť, dá sa to jednoducho zvládnuť, pretože

mesiac nie je dlhé obdobie, za ktoré sa treba učebnú látku naučiť.  

Garantujeme, že pod našim vedením a s individuálnym prístupom ku každému dieťaťu, zvládne žiak učivo plnohodnotne a jeho vedomosti sú kvalitné a trvalé.

S čím si v domácej škole poradíme?

- s čítaním a porozumením textu 

- písaním a gramatikou

- matematikou a geometriou

- anglickým jazykom

- nesústredenosťou

- zvýšime sebadôveru dieťaťa

- odstránime problémy so správaním

- podporíme kreativitu

- učebnú látku vždy spojíme s využitím v reálnom živote

- zvýšime vyjadrovacie schopnosti dieťaťa

- žiak nadobudne schopnosť ľahko a zrozumiteľne vysloviť svoje myšlienky tak, aby ich druhí pochopili

- naučíme dieťa samostanosti 

- zvýšime istotu dieťaťa

- vyučovanie prispôsobujeme individuálnym potrebám dieťaťa, jeho schopnostiam a tempu

- ukážeme, že nevedieť sa nepovažuje za zlyhanie, že vedomosti sa dajú ľahko doplniť a následne používať

- pripravíme dieťa pre život vo všetkých základných vedomostiach

- dieťa je schopné kvalitne zvládnuť monitor a prijímacie pohovory na 8.ročné gymnáziá

11 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

GRATULUJEME!

BE STUDY Bratislava Logo
bottom of page