top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraDana Horáková

Domáce úlohy sa neurobia samé

Školský rok je asi rovnakým strašiakom pre deti aj rodičov. Škola, domáce úlohy, krúžky a medzi tým ešte doučovanie, ak učenie nejde tak, ako by malo a mohlo. Keby ....

My rodičia očakávame, že samotné učenie a príprava na vyučovanie pôjde sama. Boli by sme najradšej, keby sa naše dieťa učilo rýchlo, svojpomocne a najlepšie na jednotky. To je, pravdaže, možné, ale všetko má svoj čas a pravidlá, ktoré sa nedajú obísť.


Dokedy dieťa potrebuje pomoc pri učení?


Prváci, druháci dokonca ani štvrtáci nie sú tí študenti, ktorí už našu pomoc pri učení nepotrebujú. Samostatne sa pripraviť na vyučovanie by mali byť schopní piataci. Deti majú rôzne schopnosti a danosti, preto nemôžeme povedať, že tí menší, to v nijakom prípade nezvládnu. Ale ak potrebujú našu pomoc, tak je to úplne v poriadku.

Keď si deti robia domáce úlohy alebo sa čokoľvek potrebujú doučiť, je dôležité, aby sme my rodičia pevne stanovili čas, kedy sa budeme spolu s nimi, učeniu venovať. Aj doma musí mať dieťa pevný režim. U tých menších si musíme my dospelí svoj čas zariadiť tak, aby sme mohli pravidelne dodržiavať začiatok a koniec prípravy do školy. Ak to tak budeme robiť, spôsobíme, že dieťa si zvykne na čas, ktorý venuje učeniu a prípravu do školy pohodlne stihne. My rodičia sme zodpovední za to, aby sme naše dieťa naučili dodržiavať takýto režim.


Dá sa naučiť, ako sa učiť?


Deti sa samé učiť nevedia. Nemôžu vedieť, pretože im nikto nikdy neukázal, ako sa to robí. Chceme, aby sa učili rýchlo a kvalitne. A k tomu im musíme pomôcť. Ako? Najskôr musíme zistiť, či náš študent rozumie všetkému, čo má pri domácich úlohách robiť. Ak nerozumie čo len jednej jedinej veci, nie je možné, aby sa samé naučilo všetky súvislosti, ktoré sú s týmto učivom spojené. Je dôležité, aby sme v začiatkoch boli pri deťoch, keď sa učia a robia si domáce úlohy. Aby sme boli pri nich nielen fyzicky, ale aj celú svoju pozornosť venovali tomu, čo potrebujú zvádnuť. Zisťujme, pýtajme sa na veci, slová a myšlienky, ktoré súvisia s učivom, uvádzajme príklady, názorne ukazujme. Len tak budeme mať istotu, že naše dieťa rozumie, čo má urobiť, dokáže si učivo zapamätať, a to, čo sa naučí, bude vedieť aj používať, keď bude treba. Ak sa s dieťaťom učíte celé hodiny a výsledok neprichádza, verte, že v danom predmete je niečo, čomu nerozumie. Pomôžte mu zistiť, čo to je a na konkrétnych príkladoch znázorňujte a precvičujte. Bude vám vďačné a pokrok čoskoro uvidíte.


Milí rodičia, toto všetko vyžaduje veľa, veľa trpezlivosti. A slovo trpezlivosť vychádza zo slova trpieť. Ale ak to vydržíte, čoskoro nielen vaše dieťa, ale aj vy pocítite úľavu, keď učenie a príprava do školy budú viac zábavou ako povinnosťou.

8 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

GRATULUJEME!

BE STUDY Bratislava Logo
bottom of page