top of page
Vyhledat
  • Dana Horáková

DEVIATACI MUSIA VEDIEŤ😋

Viete na čo majú byť deviataci pripravení, keď príde čas prijímacích skúšok?

Ktoré vedomosti budú od nich prioritne vyžadovať? Čo trénovať a doučiť sa?


Väčšina stredných škôl overuje na prijímačkách vedomosti z matematiky a slovenského jazyka.


Z MATEMATIKY musia vedieť toto:

- zlomky

- pomery

- priama a nepriama úmernosť

- percentá

- promile

- uhly (počítanie a rysovanie uhlov)

- trojuholníky, štvoruholníky - výpočet obsah, obvod

- priestorové útvary (kocka, kváder, hranol, valec, rotačný kužeľ, guľa) - výpočet povrch, objem

- lineárne rovnice a nerovnice, rovnice s neznámou v menovateli


Tak ako to vidíte? Je to "malina" alebo treba na niečom zapracovať?


BE STUDY, 0905 462 885, konzultacie@bestudy.sk

Potrebujete pomôcť? Pridite na bezplatnú konzultáciu!


20 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
BE STUDY Bratislava Logo
bottom of page