top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraDana Horáková

Aby bol sebavedomejší...

Toto hovorí väčšina rodičov, ktorí hľadajú pomoc pre svoje dieťa, keď sa mu v škole nedarí. Otázka: „Čo chcete, aby Vaše dieťa získalo?“ Odpoveď: „Sebavedomie“.


Keď o niekom povieme, že je sebavedomý, častokrát je to spojené s miernou iróniou až negativizmom. Sebavedomý – akože si o sebe veľa myslí, alebo je až trochu arogantný.

Čo znamená byť sebavedomý? Je to uvedomovanie si vlastnej skutočnej hodnoty, uvedomovanie si vlastných schopností, predností, je to istota vo vlastné sily.


Kedy máme istotu, že niečo vieme, dokážeme? Len vtedy, keď opakovane a úspešne veci zvládame, keď znova a znova dosahujeme dobrý výsledok, keď nás overené kroky dovedú do úspešného konca.


A kedy je takýto výsledok? Keď o veciach čítame, opakovane ich robíme, skúšame, pýtame sa. My sami toto všetko robíme, nie niekto iný za nás. Toto je učenie. Bez učenia totiž nikto nič nevie.


Naše deti môžu získať väčšie sebavedomie len vtedy, keď sa budú učiť. Budú čítať. Samé!

Aby to mohli robiť, musia vedieť dobre čítať. Musia vedieť o čom čítajú, rozumieť tomu čo čítajú a až potom môžu začať niečo robiť – domáce úlohy, všetky ostatné činnosti primerané veku, športovať a dosahovať dobré výsledky a čokoľvek iné. Na základe toho, čo si prečítali a ako porozumeli textu alebo slovám, ktoré im niekto hovorí.


V opačnom prípade budú vaše deti stále odkázané na pomoc niekoho iného a o získaní sebavedomia nemôže byť ani reč.

2 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

GRATULUJEME!

BE STUDY Bratislava Logo
bottom of page