top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraDana Horáková

Čo spôsobí slovo, ktorého význam dieťa nepozná.

Každý už v živote niečo prečítal. Knihu, časopis, alebo pracovný materiál. Asi nepreženiem ak poviem, že čítame neustále. Všetci. Deti začnú s čítaním v škôlke a už nikdy neprestanú.


Bez schopnosti čítať sa nedá existovať.


Čítanie – čo to znamená? Knihy hovoria: „vnímať zrakom, prípadne nahlas reprodukovať, čo je napísané, vytlačené a chápať zmysel textu“.


Ak vaše dieťa nevie dobre čítať – teda nevníma zrakom to čo vidí - je jasné, že nemôže vedieť, čo je v texte napísané. Keď čítať vie, ako je potom možné, že si nepamätá, o čom pred chvíľou čítalo? Hodiny presedí nad knihami a nič si z toho nepamätá. V hlave má prázdno.


Takýto stav spôsobuje len jediná, vec. Spôsobí to slovo, ktoré je vo vete a vaše dieťa mu nerozumie. Nepozná význam tohto slova. Ak na takéto slovo pri čítaní natrafí, všetko ostatné, čo nasleduje za týmto slovom, mu už nedáva význam.


Kým nezistíte, ktorému slovu dieťa pri učení nerozumie, je zbytočné pokračovať ďalej. Všetka pozornosť dieťaťa ostane visieť na tom slove, ktorého význam nepozná a nevníma nič z toho, čo nasleduje potom.


Ako zistíte, že pri učení vaše dieťa niečomu nerozumie?


Ak ide učenie ťažko, vezmite text, ktorý sa dieťa učí a pýtajte sa náhodne na slová, ktoré v učebnom texte sú. Požiadajte dieťa, aby vám vlastnými slovami povedalo, ako slovu rozumie. Môžete byť prekvapení, ako veľmi odlišne opíše význam slova, ktoré vyberiete. Potom ho nechajte, aby utvorilo niekoľko viet, v ktorých dané slovo použije. Tak budete mať istotu, že učivu rozumie a nič mu nebráni študovanú látku pochopiť.

2 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

GRATULUJEME!

BE STUDY Bratislava Logo
bottom of page