top of page

Individuálny prístup v učení

V Študijnom centre BE STUDY Bratislava pracujú kvalifikovaní lektori s výborným vzťahom k deťom. Vašim deťom doplnia chýbajúce stavebné bloky vo vedomostiach a naučia ich spôsob ako rozumieť tomu, čo sa učia a tým urobiť učenie efektívnym a prijateľným.

Učitelia a študijná technológia

  • V Študijnom centre BE STUDY Bratislava máme k ďeťom pozitívny, pokojný prístup a dokážeme deti motivovať, aby sa neobávali opýtať na akékoľvek nejasnosti z vyučovanej témy.

  • Individuálne a starostlivo posudzujeme potreby každého študenta a lekcie a aktivity prispôsobujeme jeho potrebám. K učivu a úlohám pristupujeme tvorivo.

  • Máme dlhoročné praktické skúsenosti a používame študijnú technológiu L. Rona Hubbarda pomocou ktorej naučíme vaše dieťa ako prekonať konkrétne prekážky pri učení.

  • Počas hodín tému jasne a zrozumiteľne vysvetlíme tak, aby vaše dieťa učivo nememorovalo, ale látku naozaj pochopilo a zároveň trénujeme zručnosti, ktoré potrebuje na to, aby dobre zvládalo školu.

  • Pozitívne hodnotíme aj drobné úspechy, pretože z nich sa skladá veľký výsledok. Vľúdny prístup a povzbudzovanie posilní zdravé sebavedomie dieťaťa.

Učenie v BASICu

01.

Lektor doučuje najviac dvoch študentov. Má tak dostatok priestoru venovať individuálnu pozornosť obom študentom.

02.

Pri práci sa študenti učia vzájomnej tolerancii a pozorujú, že aj  iní žiaci potrebujú s učením pomôcť . Zároveň tak rastie motivácia a súťaživosť študentov.

03.

Táto metóda dáva študentom pocit, že na nich záleží a podporuje ich v tom aby boli aktívni. Študenti tak získajú väčšiu sebadôveru, než by získali pri individuálnom učení.

Príjemné prostredie a moderné pomôcky

Vyučujeme v priestoroch v centre Bratislavy, v študijnom prostredí, ktoré minimalizuje rozptýlenie aj stres zo školského prostredia.

Pri učení aplikujeme presné postupy vyplývajúce zo študijnej technológie. Názorné pomôcky, samostatná práca študentov a množstvo drilov prinášajú zaručené výsledky.

BE STUDY Bratislava Logo
bottom of page