top of page

Home school alebo Domáca škola

pre žiakov 1. - 5. ročníka ZŠ

Máme každodennú skúsenosť s učením a doučovaním. Pozorujeme, že mnoho detí zapadne do školskej mašinérie a s pomerne dobrými výsledkami postupujú z ročníka do ročníka.

Garantujeme, že pod našim vedením, s individuálnym prístupom ku každému dieťaťu, zvládne žiak učivo plnohodnotne

a jeho vedomosti sú kvalitné a trvalé.

Nie sme však všetci rovnakí a deti, ktoré potrebujú individuálny prístup, pomalšie tempo a pokojnejšie prostredie, to nemajú v škole ľahké. Stres ich paralyzuje, strach nedovolí ukázať čo vedia. Častokrát sa ocitnú mimo kolektívu a pani učiteľka nemá priestor na to, aby systematicky, postupne a pomaly previedla takéhoto žiaka všetkými úskaliami

Dobrým riešením, ktoré zaručí študijné výsledky a podporí sebadôveru dieťaťa, je domáce vyučovanie. Aj pri domácom učení je kontakt so školou zabezpečený.


Ideálne je, keď žiak chodí do školy na preskúšanie pravidelne, a to jeden raz do mesiaca. Takto má učiteľ aktuálny prehľad o vedomostiach študenta, ktorý sa denne nezúčastňuje vyučovania. V prípade, že treba niektorému učivu venovať väčšiu pozornosť, dá sa to jednoducho zvládnuť, pretože
mesiac nie je dlhé obdobie, za ktoré sa treba učebnú látku naučiť.

S čím si v domácej škole poradíme?

 • s čítaním a porozumením textu

 • písaním a gramatikou

 • matematikou a geometriou

 • anglickým jazykom

 • nesústredenosťou

 • zvýšime sebadôveru dieťaťa

 • odstránime problémy so správaním

 • podporíme kreativitu

 • učebnú látku vždy spojíme s využitím v reálnom živote

 • zvýšime vyjadrovacie schopnosti dieťaťa

 • žiak nadobudne schopnosť ľahko a zrozumiteľne vysloviť svoje myšlienky tak, aby ich druhí pochopili

 • naučíme dieťa samostanosti

 • zvýšime istotu dieťaťa

 • vyučovanie prispôsobujeme individuálnym potrebám dieťaťa, jeho schopnostiam a tempu

 • ukážeme, že nevedieť sa nepovažuje za zlyhanie, že vedomosti sa dajú ľahko doplniť a následne používať

 • pripravíme dieťa pre život vo všetkých základných vedomostiach

 • dieťa je schopné kvalitne zvládnuť monitor a prijímacie pohovory na 8.ročné gymnáziá

Prečo BE STUDY Bratislava

Lekcie prispôsobíme vašim potrebám a naučíme vaše dieťa zručnosti, ktoré potrebuje na vyriešenie problémov v škole. Pomôžeme mu rozvíjať kritické myslenie a naučíme ho zručnosti, ktoré bude využívať po celý život.

Počas úvodnej spoločnej konzultácie posúdime potreby vášho dieťaťa.

BE STUDY Bratislava Logo
bottom of page